Адрес

България гр. Шумен п.к. 9700 ул. Васил Левски 17

Телефон

0885 237 374

Имейл

zamaka@gmail.com

хотел Замъка