Адрес

България гр. Шумен п.к. 9700 ул. Васил Левски 17

Телефон

054 800 409
0885 237 374
054 983 424

Имейл

zamaka@gmail.com

хотел Замъка